Znížením rýchlosti lodí by sa mohli obmedziť emisie skleníkových plynov

Znížením rýchlosti lodí by sa mohli obmedziť emisie skleníkových plynov

Podľa novej štúdie  by zníženie rýchlosti lodí mohlo mať priaznivý dosah na ľudí, prírodu a klímu. Zníženie o 20 % by mohlo obmedziť emisie skleníkových plynov, ale aj ďalších znečisťujúcich látok, napr. oxidov dusíka (približne o 24 %) a oxidov síry (o 20 %). No znížil by sa aj výskyt čierneho uhlíka, čo sú malé čierne častice obsiahnuté v dyme z výfukových plynov z lodí. Tie sú nebezpečné najmä v arktickej oblasti, pretože častice často padajú na sneh a obmedzujú jeho schopnosť odrážať späť slnečné svetlo, čo urýchľuje zahrievanie v tejto oblasti.

Rýchlostný limit by obmedzil aj hluk pod vodou o 66 % a o 78 % by klesla pravdepodobnosť kolízií s veľrybami. Predstavitelia OSN by o tejto téme mali rokovať tento týždeň v Londýne.

Lode všetkých druhov a veľkostí prepravujú okolo 80 % objemu svetového tovaru. No ich spálené palivo je zodpovedné za značnú časť globálnych emisií skleníkových plynov.  

Hoci na lodnú dopravu sa nevzťahovala parížska klimatická dohoda, priemysel sa dohodol na znížení emisií o 50 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2008.

Odborníci sa domnievajú, že v strednodobom až dlhodobom horizonte sa priemysel presunie na alternatívne palivá. Existuje však značný tlak na účinné krátkodobé opatrenia na zníženie emisií. So spomalením súhlasí aj veľa lodných spoločností. Opatrenie si totiž nevyžaduje časovo náročné postupy, pretože ho možno implementovať okamžite, nevyžaduje ani žiadne investície, navyše by sa tak znížili náklady na palivo. Myšlienku však nepodporujú niektoré z najväčších mien v odbore, napr. dánsky lodný konglomerát Maersk.

Zdroj: bbc.com

Zobrazit Galériu

Podobné články