Novinky v obľúbenom fotografickom editore Zoner Photo Studio X

Novinky v obľúbenom fotografickom editore Zoner Photo Studio X

Odkedy Zoner prešiel na poskytovanie ich vlajkového produktu Zoner Photo Studio X na báze ročného predplatného, prináša každého pol roka veľkú aktualizáciu. Tentokrát boli predstavené novinky zamerané na vylepšenie organizovania fotografií či už v počítači, alebo na externých diskoch, rýchlejšiu prácu s RAW súbormi prostredníctvom 1:1 náhľadov, objemných RAW súborov, zrýchlenie označovania fotografií hviezdičkami a štítkami a rýchlejší export upravených fotografií do vybraného formátu buď na disk a/alebo do galérie Zonerama, či do cloudovej služby Zoner Photo Cloud. 

Rýchlejší export s rozšírenými možnosťami nastavenia

V porovnaní z predchádzajúcou zostavou inovovaná verzia Zoner Photo Studio X exportuje RAW súbory rýchlejšie o tretinu a JPG súbory exportuje 4 x rýchlejšie. Pretože v najnovšej verzii môžete spustiť niekoľko exportov súčasne, Zoner Photo Studio pri zadávaní parametrov exportu kontroluje, či paralelne prebiehajúce exporty navzájom nekolidujú a upozorní používateľa na situácie v ktorých by prípadne mohlo nastať nechcené prepísanie súborov. Môžete exportovať fotografie v plnej kvalite s úpravami v module Vyvolať, alebo vyexportujete len rýchle náhľady, prípadne JPG súbory asociované so súbormi vo formáte RAW. Pokiaľ vám stačí export prednačítaných náhľadov tak aj v prípade stoviek fotografií bude export veľmi rýchly. Pravidlá pre názvy exportovaných súborov môžete definovať pomocou formátovacích reťazcov. Môžete taktiež nastaviť či chcete exportované súbory doostriť pre zobrazovanie na monitore, alebo pre tlač. Taktiež je na vás ako naložíte s prípadnými videami ak ich máte v zložkách spoločne s fotografiami, či budú, alebo nebudú súčasťou exportu. Veľa používateľov ocení ponuku predpripravených exportných nastavení.   

Správa farebných profilov

Táto časť Zoner Photo Studia bola kompletne prepracovaná. Správa farebných profilov je v základnom nastavení vždy zapnutá a preberá nastavenie operačného systému, takže používateľ začiatočník túto vec nemusí riešiť a napriek tomu  dosiahne presné podanie farieb vo všetkých moduloch ZPS X. Profesionáli naproti tomu ocenia pokročilé a podrobné možnosti nastavenia a aplikovania špecifických farebných profilov, či už pre zobrazovanie na monitoroch, alebo pre tlač.

Úplné 1:1 náhľady RAW súborov

Náhľady 1:1, čiže v rovnakom rozlíšení ako má originálny súbor umožnia používateľom posúdiť všetky aspekty záberu vrátania zaostrenia detailov. Načítanie RAW s 1:1 náhľadom je možné priamo pri importe, alebo aj samostatne a to aj pre zložky mimo katalóg. Náhľady v plnom rozlíšení ocenia hlavne majitelia fotoaparátov Fuji, Sony, či majitelia dronov DJI, ktoré k RAW súboru nepribaľujú náhľady v plnom rozlíšení. 

Vylepšená koláž, anotácie záberov a viac formátov kalendárov

V novej verzii ZPS X je vylepšená možnosť vytvárania koláží z viacerých záberov, ktoré môžu mať rôznu veľkosť a taktiež aj rôzny pomer strán. Na obrázku vidíta ako sa zmení pomer plôch koláže ak záber "na šírku nahradíte záberom "na výšku""

Do koláže môžete pridať aj samostatný obrázok mimo šablóny. Anotácie umožnia označovanie a popisy objektov a plôch na fotografiách pomocou textu, šípok, úsečiek a mnohouholníkov priamo v module Vyvolať.

Pribudli šablóny pre týždenné kalendáre

Zobrazit Galériu

Podobné články