Štúdia: Rozsiahla obnova lesov by mohla výrazne spomaliť globálne otepľovanie

Štúdia: Rozsiahla obnova lesov by mohla výrazne spomaliť globálne otepľovanie

Už neraz sme počuli, že výsadba stromov môže pomôcť zachrániť svet pred globálnym otepľovaním. Teraz sú k dispozícii aj údaje o tom, že ak vysadíme správne druhy stromov v správnych pôdnych typoch po celej planéte, nové lesy by mohli v nasledujúcich 40 až 100 rokoch zachytiť 205 gigaton oxidu uhličitého. Štúdia nedávno publikovaná v časopise Science analyzuje 80 000 satelitných snímok stromovej pokrývky na celom svete a spája ich s obrovskými globálnymi databázami o pôdnych a klimatických podmienkach.

Vytvára tak podrobnú mapu toho, koľko stromov by Zem mohla prirodzene podporovať, ​​kde lesy rastú teraz a kde by mohli rásť. Tím potom odčítal existujúce lesy, ako aj mestské oblasti a pôdu využívanú na poľnohospodárstvo. Zistil tak, že existuje 0,9 miliardy hektárov pôdy, ktorá by mohla byť zalesnená, no nie je. Keby sa na týchto plochách vysadili stromy a nechali dorásť, mohli by zachytiť spomínaných 205 gigaton CO2.

Odhaduje sa, že výsadba 0,9 miliardy hektárov lesa po celom svete by mohla stáť 300 miliárd dolárov. Nové lesy by mali aj ďalší významný prínos – pomohli by obnoviť biodiverzitu, pretože hrozí vymiznutie mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Odstraňovanie uhlíka z atmosféry však môže trvať dlhšie, pretože lesy môžu potrebovať viac ako 70 až 100 rokov, kým úplne dorastú. Navyše opätovná výsadba by sa mala začať čo najskôr, pretože zmena klímy pravdepodobne ohrozí schopnosť lesov rásť.

Táto výsadba však nemusí byť taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Viac stromov spotrebuje viac vody, čo by mohlo ohroziť poľnohospodárstvo alebo iné ľudské aktivity v suchých oblastiach. Miestni obyvatelia nemusia súhlasiť s výsadbou, ak im živobytie poskytuje pôda na poľnohospodárstvo alebo pastierstvo.

Zdroj: scientificamerican.com.

Zobrazit Galériu

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články